งานของเรา

ช่วยเหลือ พัฒนา ให้โอกาส สร้างสรรสังคม คืองานของเรา
เข้าอบรมจัดกิจกรรมในเรือนจำ

บ้านพระพรบ้านกึ่งวิถีและบ้านเด็ก

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา

ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตและแนะแนวกลุ่มชีวิตใหม่

การติดตามผลและเยี่ยมเยือนกลุ่มชีวิตใหม่ที่กลับสู่สังคม

ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิบ้านพระพร

มูลนิธิของเรา

ช่วยเหลือ พัฒนา ให้โอกาส สร้างสรรสังคม คืองานของเรา
บ้านพระพร

ได้เปิดบ้านเพื่อรองรับดูแลและสนับสนุน เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส เด็กติดผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุ รวมถึงอดีตผู้ต้องขัง เพื่อดู สนับสนุนการศึกษา ฝึกอาชีพ และอบรมคุณธรรม เพื่ออนาคตพวกเขาจะสามารถใช้ชีวิต และกลับคืนสู่สังคนได้อย่างภาคภูมิใจ โดยมีสถิติผู้พักอาศัยดังนี้

 • เด็กติดผู้ขัง
 • เยาวชนผู้ด้อยโอกาส
 • เด็กและเยาวชนจากสถานพินิจ
 • อดีตผู้ต้องขัง

ผู้บริหารและทีมงานของเรา

มุ่งเน้นพัฒนาชีวิต...นำคนดีกลับสู่สังคม
ศาสนาจารย์สุนทร สุนทรธาราวงศ์
ศาสนาจารย์สุนทร สุนทรธาราวงศ์
อาจารย์วุฒิชัย  วงศ์จิโรจน์
อาจารย์วุฒิชัย วงศ์จิโรจน์
นายนเรนทร์  นางเมาะ
นายนเรนทร์ นางเมาะ
นายธีรวัตน์ ส่วนใผ่
นายธีรวัตน์ ส่วนใผ่
นางปานนภา ปานเพ็ชร์
นางปานนภา ปานเพ็ชร์
Miss Nhel Miole
Miss Nhel Miole
นายเจริญชัย คล้ายเมฆ
นายเจริญชัย คล้ายเมฆ
นายประจง เยลุ่ม
นายประจง เยลุ่ม

ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเรา

นี่เป็นส่วนหนึ่งของบุคคลที่อยู่ในความดูแลและรับการสนับสนุนจากเราจนประสบความสำเร็จ ผลเป็นความภาคภูมิใจของเรา

ติดต่อเรา

หากพบปัญหา สังสัย หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่นี่ ทางเราจะรีบติดต่อกลับหาท่านโดยด่วน

ข่าวกิจกรรมล่าสุด